Granturi pentru capital de lucru

Implementarea masurii “ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” pentru SC ABPLUS EVENTS SRL

Implementarea masurii “ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” pentru SC ABPLUS EVENTS SRL
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi , M2-5029 / 15.04.2021. Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii AB PLUS EVENTS SRL.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 1) menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni pentru SC ABPLUS EVENTS SRL. 2) menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, pentru SC ABPLUS EVENTS SRL.
Valoarea totală a proiectului este de 455.905,94 lei din care: 396.439,95 lei grant acordat si 59.465,9925 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020